Izaberite stranicu

Profesionalna baletska nastava

PROFESIONALNA BALETSKA NASTAVA

Profesionalna baletska nastava namenjena je deci uzrasta od 8 – 18 godina. Kao prva akreditovana internacionalna osmogodišnja baletska škola u Srbiji, Baletska škola Nacionalne fondacije za umetničku igru svoju nastavu koncipira u skladu sa zvaničnim italijanskim obrazovnim planom i programom, a pedagozi su vrhunski stručnjaci iz Srbije, Italije, Francuske, Amerike, Kine i sa Kube. Nastava se odvija šest puta nedeljno, a u zavisnosti od nivoa, obuhvata časove baleta, repertoara, klasičnih podrški, savremene igre, karakternih i istorijskih igara, istorije igre, istorije muzike i solfeđa.

PREDMETI

Dobijanjem akreditacije Ministarstva prosvete Republike Srbije, Baletska škola Nacionalne fondacije za umetničku igru prva je privatna internacionalna osmogodišnja baletska škola u regionu, koja svoj plan i program zasniva na planu i programu Baletske akademije iz Rima. Osnovni predmeti koji čine profesionalnu baletsku nastavu, su: balet, savremena igra, istorijske i karakterne igre, repertoar, istorija igre i istorija muzike.

BALET

Cilj nastave baleta je ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti baleta, formiranje baletskog stava i razvijanje ljubavi prema baletu. Učenici usvajaju osnovne elemente igre: korake, skokove, okrete, osnove igre na vrhovima prstiju i osposobljavaju se za solo i grupnu igru. Balet je predmet koji čini osnovnu disciplinu tokom celokupnog školovanja igrača, kako bi se uspostavila koordinacija pokreta, koja baletsku tehniku dovodi do virtuoznosti. Časove vode diplomirani pedagozi iz zemlje i inostranstva, sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi.

SAVREMENA IGRA

Cilj je osposobljavanje učenika da znanja o pravcima i tehnikama primene pri interpretaciji savremene igre. Glavne odlike savremene igre jesu kontakt sa podom i kretanje kroz prostor, te časovi obuhvataju razvijanje sposobnosti shvatanja i izvođenja raznih elemenata savremene igre, osetljivosti za doživljavanje savremene igre, kao i rad na razvijanju kreativnosti učenika pri interpretaciji. Časove vode inostrani pedagozi, koreografi i igrači.

SAFE FLOOR

SAFE® FLOOR su vežbe namenjene svim uzrastima i imaju trenutan efekat koji ostavlja bez daha. Ova priznata i nagrađivana tehnika, koju je u saradnji sa naučnicima razvio Aleksandar Munc, pruža više slobode u zglobovima, veću fleksibilnost mišića, pokreti deluju protivupalno i dokazano protiv stresa. Časove vodi Sančit Babar, licencirani trener Instituta Maison Munz.

REPERTOAR

Cilj ovog predmeta je formiranje budućih igrača sa razvijenim individualnim izrazom, kao i sa sposobnošću za saradnjom. Rad obuhvata upoznavanje, razumevanje i analizu zadatih baletskih predstava, usavršavanje baletske tehnike uz poštovanje koreografskih zahteva, kao i primenu stečenih znanja, umeća i stila pri izvođenju konkretnih varijacija. Časove vode domaći i inostrani igrači i pedagozi.

KARAKTERNE IGRE

Predmet Karakterne igre omogućava učenicima da se upoznaju sa akademskim karakternim igrama, koje predstavljaju transformaciju narodnih igara, pod uticajem sistema klasičnog baleta.Osim osnovnih elemenata – razvoja tehnike, scenske izražajnosti, muzikalnosti i ritmičnosti, predmet podrazumeva i da se učenici, prilikom upoznavanja sa karakteristikama igara određenog naroda, upoznaju i sa etnografskim osobenostima, istorijskim i geografskim uslovima života tog naroda, koji su uticali na formiranje njegove igre.

ISTORIJSKE IGRE

Kroz predmet istorijske igre učenici se upoznaju sa igrama iz perioda od 16. do 19. veka, savladavajući korake i stil igara, karakterističan stav i odnos igrača/para u igri, kao i osnovne karakteristike kostima.

TEORIJA

Časovi teorije obuhvataju časove istorije igre, istorije muzike i solfeđa.

ISTORIJA IGRE

Predmet Istorija igre podiže opšti nivo kulture učenika i njihovo znanje vezano za nastanak i evoluciju igre i posebno umetničke igre. Značajan je za buduće umetnike baleta i igre, jer spoje teorijsko i praktično znanje iz oblasti baleta i igre i time omogućava dublje i bogatije poznavanje materije kao osnov za dalje stvaralaštvo.

ISTORIJA MUZIKE

Cilj predmeta je osposobljavanje za razlikovanje muzičkih karakteristika u odnosu na vremensku distancu, kao i usavršavanje sposobnosti za klasifikaciju perioda muzičke istorije, kroz stvaralaštvo istaknutih kompozitora svake epohe i upoznavanje sa muzičkom literaturom.

SOLFEĐO

Kroz nastavu solfeđa učenik se muzički opismenjava i savlada osnovne muzičke elemente. Cilj predmeta je unapređivanje notnog pisma i razumevanje notnog teksta, ritma i melodije, kao upotrebljivih značajnih olakšica za izvođačku praksu.