Izaberite stranicu

Istorijat

O Fondaciji

Nacionalna fondacija za umetničku igru osnovana je 2009. godine u Beogradu, rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije, sa ciljem unapređenja procesa edukacije i produkcije u oblasti umetničke igre u Srbiji.

Akreditacija

Baletska škola Nacionalne fondacije za umetničku igru prva je akreditovana internacionalna baletska škola u Srbiji.     

Prethodni pedagozi

Baletska škola Nacionalne fondacije za umetničku igru teži konstantnom usavršavanju svojih učenika što ostvaruje kroz angažovanje renomiranih stručnjaka u oblasti umetnilke igre, kao i kroz kurseve gostujućih pedagoga